Pengantar oleh Dr. Jedidiah Tham

Dengan hati seorang gembala, dia diberi kasih karunia untuk mementor generasi yang akan datang. Sebagai seorang pencari hikmat dan pewahyuan kebenaran Tuhan yang penuh gairah dan ketekunan.

Rahasia hari-hari terakhir ini telah secara khusus diungkapkan oleh Roh Kebenaran kepadanya tentang Era Kerajaan.  Dia juga memiliki semangat yang sungguh-sungguh untuk melihat kebangkitan dan pelatihan dari Generasi Henokh.  Ini akan menjadi kumpulan mempelai yang akan menjadi para pemenang.  Mereka akan diberi kepercayaan utk mengelola mandat kekuasaan dan janji dari Daniel 11:32 dalam menunggu kembalinya Kekasih Kita. “Permintaan-Nya yang terus-menerus kepada kumpulan mempelai Henokh adalah hidup "di dalam tabir!"
(Ibr 4:16; 10:19)
Dia juga dengan sungguh-sungguh menasehati mereka semua untuk mengejar dengan tanpa henti gaya hidup "yang berpusat pada Kristus"!
(Kol. 1:18; 3: 11)

Dr. Jedidiah  Tham

pj photo.jpg

Visi
Kami

Sebagai gembala, guru, dan pelopor generasi Henokh, visinya adalah untuk melahirkan janji-janji dari
Mzm 25:14, 57:1, 86:11 ke dalam hidup setiap pemercaya.

Yang Kami Kerjakan

Dengan menjadi bapa rohani dan membimbing sisa-sisa generasi Henokh (Roma 8:19) kami ingin
menggali kekuatan perjanjian masing-masing pemercaya dan menyingkapkan misteri-misteri
dimensi kemuliaan bagi sisa-sisa generasi pengantin Kristus (1Kor 2:9-10).

Sekolah
Kerajaan Henokh

Permulaan Yesaya 60:1 dalam era kerajaan ini merupakan kelahiran dan munculnya sisa-sisa generasi Henokh. Putra-putra Tuhan di Roma 8:19 ini akan dimentor sebagai Imam-imam dan Raja-raja dan mistik-mistik Kerajaan yang akan menggenapkan rencana Abba Bapa untuk hari-hari akhir ini.